Sunday, 8 July 2012

Thrie dreich pidgins...

Whaur's the sun, Jimmy?

Oh lookie here, three pigeons waiting for better weather. How enduring!

***

O, pacz sie, trzy gołębie czekają na lepszą pogodę. Jakie wytrwałe!

No comments:

Post a Comment